Årsmøteinnkalling Fjellhammer IL – Fjellhammer

Årsmøteinnkalling Fjellhammer IL

Fjellhammer IL avholder årsmøte tirsdag 19.mars 2024 kl.19:00 i kafeteriaen i Lørenskoghallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet innen 5. mars 2024. Saker sendes til leder@fjellhammer.no.

Her er årets sakspapirer:

Med vennlig hilsen styret!