7: Henrik Nestor Sørlie – Fjellhammer

7: Henrik Nestor Sørlie