30: Vegard Bakken Øien – Fjellhammer

30: Vegard Bakken Øien