18: Fredrik Grøndahl – Fjellhammer

18: Fredrik Grøndahl