10: Andreas Høiskar – Fjellhammer

10: Andreas Høiskar