LFH09-Fjellhammer, 1. divisjon 1920 – Fjellhammer

LFH09-Fjellhammer, 1. divisjon 1920