Er du vår nye hovedtrener? – Fjellhammer

Er du vår nye hovedtrener?

Ny herretrener, ny hall, nytt momentum.  Vil du være med å skape Fjellhammers fremtid? Les utlysning og søk på jobben om du er kvalifisert!

Fjellhammer Herrer Elite er Fjellhammer IL håndball sitt flaggskip, og vi søker nå etter ny hovedtrener. Vi ønsker en strukturert, initiativrik, proaktiv og innovativ trener med sterk gjennomføringsevne. Du må være en løsningsorientert lagspiller og leder med stor arbeidskapasitet, og en evne til å håndtere flere pågående initiativ samtidig.  Vi ønsker oss en sterk relasjons- og kulturbygger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner både internt og eksternt.  Du må evne å jobbe etter klubbens retningslinjer og visjoner, og ha god forståelse for den norske idrettsmodellen.

Hovedtreneren skal lede det faglige og administrative teamet rundt laget, og involvere spillerne i planlegging og evalueringer. Hovedtreneren har ansvaret for lagets utvikling og resultater som er definert i klubbens utviklingsplan, retningslinjer og visjon.  Man vil ha et ansvar for å bygge og ivareta et tett samarbeid med rekrutt- og juniorlaget trenere for å sikre en sunn utvikling av unge Fjellhammerspillere, samt bygge elitespillere over tid.  Lagets stamme skal til enhver tid ha egenproduserte spillere som har tatt stegene i Fjellhammer IL.

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Utarbeide, lede og evaluere treningsarbeidet for spillergruppa på lang- og kort sikt.
 • Utarbeide års- og månedsplaner for spillergruppa.
 • Gjennomføre treninger, kamper og treningskamper.
 • Utarbeide, og sette mål for spillergruppa som helhet.
 • Utarbeide spillerutviklingplan for spillerne individuelt og som lagspillere.
 • Kampledelse, gjennomføre kampanlyse og legge kampplan med tilpasning i forhold til kamputvikling.
 • Utarbeide lagets taktiske spill samt videreutvikle og tilpasse dette ut ifra spillernes spisskompetanse og motstanders styrker.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø i Elitegruppa samt i samspillet med administrasjon og styret.
 • Lede samrabeidet med støtteapparatet
 • Videreutvikle prestasjonskulturen i og rundt laget.
 • Sikre et godt samarbeid med trenerne på de eldste aldersbestemte lagene.
 • Lede utviklingsarbeidet på guttesiden i klubben med spesielt fokus og oppfølging av spillere og trenere fra 15 år.
 • Strategisk planlegging av spillerstall, med fokus på å utvikle spillere fra Fjellhammers junioravdeling.

Tilleggsoppgaver:

 • Delta på trenerforum i regi av klubben.
 • Bidra på og med markedsaktiviteter i regi av klubben
 • Bidra i arbeidet mot sponsorer og samarbeidspartnere utenfor klubben, ref. Norsk Topphåndball, NHF og evt. samarbeidsklubber
 • Være en bidragsyter inn mot klubbens håndballskole, cuper og camper.

Kompetansekrav/Utdanning/Erfaring

 • Erfaring med utviklingsarbeid med junior-, rekrutt- og seniorspillere
 • Trener IV eller påbegynt dette
 • Trenererfaring fra Elite-håndball siste 3 år og totalt minimum 5 års trenererfaring (nylig avsluttet karriere som toppspiller kan erstatte trenererfaring)

Stillingen er underordnet: Daglig leder

Stillingen rapporterer til: Sportslig leder Elite

Arbeidssted: Lørenskoghallen frem til juni 2023, deretter Fjellhamar Arena.

Om Fjellhammer IL:

Fjellhammer IL har hatt god vekst de siste årene og har ambisjoner om å ta nye sportslige steg i norsk håndball.  Fjellhammer IL er Region Østs største håndballklubb med 750 medlemmer fra håndballskole opp til seniornivå. På junior/rekruttnivå er vi en av landets største med ca. 80 aktive spillere fordelt mellom jente og guttesiden. Klubben har et etablert herrelag i Rema 100 ligaen og et damelag i 1. divisjon.

Fjellhammer IL skal preges av åpenhet og inkludering. Fundert på demokratiske verdier skal organisasjonen forvalte medlemmenes ressurser på ansvarsfull måte. I Fjellhammer IL skal alle ha et godt aktivitetstilbud uavhengig av, kjønn, etnisitet, livssyn og sosial og økonomisk status. Det er det som skaper et godt miljø og utviklingsarena uavhengig av egne sportslige ambisjoner. Dette er en klubb med store ambisjoner for vekst og sportslig fremgang de nærmeste årene.  Sommeren 2023 flytter vi inn i nye Fjellhammer Arena.

Vår Visjon:

Med et offensivt tankesett og et stort hjerte for mer enn håndball skal vi styrke vår posisjon som en av de største og beste håndballklubbene i landet. Vi tror på dialog, inkludering og et sted som passer for alle.

Søknad sendes til: morten@fjellhammer.no

Søknadsfrist: 06.01.2023

Ved spørsmål ta kontakt med Daglig leder, Morten Eng Halvorsen,  mobil: 93 45 25 50