Fjellhammer IL styrker administrasjonen og ny sportslig leder – Fjellhammer

Fjellhammer IL styrker administrasjonen og ny sportslig leder

Som et steg i klubbens strategi styrker administrasjonen seg med en ny rolle og medabeidere.

Eirik Hybertsen går inn som salgs- og markedsansvarlig og vil jobbe tettere mot våre samabeidspartnere kommersielt, og bygge Fjellhammer IL videre som merkevare. 

I tillegg vil Eirik ha ansvaret for våre sosiale plattformer. Det er flere som kjenner Eirik da han er vår A-lag spiller på venstre kant. Eirik har en bachelorgrad i markedsføringsledelse Handelshøyskolen BI. Med seg i bagasjen har Eirik stor erfaring innen håndball og klubb som er en viktig faktor.

Vi ønsker Eirik velkommen, og han starter 01.09.21    

Foto: Harald Gründel

                           

Når Sigrun takker for seg den 30.09.21 for å starte i 4H i Oslo/Akershus, har vi i den forbindelse ansatt Mats Öman i et engasjement som administrasjonsmedarbeider.

Mats er utdannet innen ledelse, personal HMS, omstilling, ADR, økonomi, transport og logistikk. Han har jobbet med flere roller innen idrettslag som styreleder, kasser og styremedlem. Det gjør at Mats kjenner meget godt hvordan driften er i et idrettslag. Mats vil jobbe tett sammen med Sigrun under september.

Vi ønsker Mats velkommen og han starter 01.09.21.

Etter Karl-Rikard Sillén begynte som ny daglig leder, har valgkommitéen sett etter et nytt styremedlem som skal overta rollen som sportslig leder.

På årsmøtet 17.08.21 ble Daniel Lium valgt inn som styremedlem og sportslig leder. Daniel vil har stort fokus på elitegruppen som er fra G/J16 til A-lagene. Det betyr at alle spørsmål rundt det sportslige skal rettes til Daniel (daniel.lium@hotmail.com).

For våre lag fra håndballskolen til J/G15 ivaretas det sportslige av sportslig utvalg der styremedlemmene Kathrine Strandli og Tonje Nanette Arnesen er hovedkontakter. Det betyr at alle spørsmål rundt det sportslige skal rettes til Kathrine og Tonje.

kathrine.strandli@outlook.com

tonjesin@hotmail.com

/ Kalle
Daglig leder, Fjellhammer IL