ÅRSMØTEINNKALLING FJELLHAMMER IL – Fjellhammer

ÅRSMØTEINNKALLING FJELLHAMMER IL

Fjellhammer IL avholder årsmøte tirsdag 21.mars 2023 kl.19:00

i kafeteriaen i Lørenskoghallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet innen 7. mars 2023. 

Åpning

                                   Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å skrive under protokollen
  4. Årsmelding 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Innkomne forslag. De må være sendt styret senest to uker før årsmøtet
  7. Kontingent 2024
  8. Budsjett 2023
  9. Organisasjonsplan
  10. Valg

Her finner du årsrapporten for 2022:

FILs kontor i Lørenskoghallen en uke før årsmøtet.

                                   / Styret