1931-klubben for privatpersoner – Fjellhammer

1931-klubben gir deg som privatperson eller som bedrift muligheten for å støtte et enkelt lag, hele breddeavdelingen, eller hele elitesatsingen til Fjellhammer IL. Din støtte blir øremerket med sportslig utvikling av det du velger å støtte. Som medlem i 1931-klubben får du logo/navn opp på 1931-tavla som står i Lørenskoghallen. Medlemskap i 1931-klubben koster kr 1931,-. 

Ønsker du å bli medlem av 1931-klubben, ta kontakt med oss på e-post post@fjellhammer.no

Privat

Marianne Muri Nygren
Hugo Karlsen
Gunne W. Gustavsen
Anne Mathisen
Michael Rehnquist
Kristian Bliznac
Geir Arnesen
Hans B. Sødal
Rikard Sæther
Einar S. Karlsen
Rune Sørheim
Christian Karreng
Karl-Rikard «Kalle» Sillén
Familien Hedenstad
Emma Karlsen Thingvald
Per Nygren
Lasse Wavik
Jon Sigurd Leine
Kristin Olsen
Familien Gjerdalen

Lagsponsorer

Jenter 2003
Gutter 2003
Jenter 2004
Gutter 2004
Jenter 2005
Trenere jenter 2005
Gutter 2005
Gutter 2006
Gutter 2007
Jenter 2008