11: Sondre Gjerdalen – Fjellhammer

11: Sondre Gjerdalen