100 aktive jenter i alderen 16-20 år! – Fjellhammer

100 aktive jenter i alderen 16-20 år!

For sesongen 2024/25 planlegger klubben for over 100 aktive jenter i alderen 16 til 20 år fordelt på J16, rekrutt og A-laget. Trenere er på plass, treningstider må tilpasses og informasjonen til spillere og foresatte starta allerede i mars. Det er ikke tilfeldig at Fjellhammer klarer å holde mange jenter i aktivitet gjennom videregående skole. Vi jobber for å omsette «flest mulig, lengst mulig og best mulig» i praksis – ikke en enkel bestilling til de involverte.

I Fjellhammer har vi plass til de som har ambisjoner om proffliv og landslag, men også de som synes håndball er gøy og noe man vil bruke noen timer i uka på. Alle spillerne på J16- og rekruttlaget har tilbud om å trene fire økter i uka, hvorav den ene er styrketrening, men det er rom for å delta på færre økter i uka og likevel få spille kamper.

Vi så til Bryne fotball sin modell for ungdomsdrift da vi gikk for modellen med tilpasninger ut ifra ambisjoner. Noe av det sentrale i suksessoppskriften er at spillerne må ha en opplevelse av fellesskap med de jentene de alltid har spilt med. Som oftest møter alle rekruttspillerne til trening samtidig. Noen deler av øktene er felles og deler er differensiert. Høres lite ambisiøst ut? I fjor ble fem spillere fra rekruttgruppa tatt opp i A-stallen i 1.divisjon, og vi er flere spillere enn noen gang. Trenerne tilknytta lagene er utviklingsorienterte og vurderer løpende hvilke kamparenaer som er de beste til den enkelte spiller. Et laguttak gjelder for neste kamp eller aktivitet og når kampen er spilt, så er igjen alle tilgjengelige for neste uttak. I Fjellhammer tar vi ikke ut et «Bringlag» med 16 spillere den første september, men en tropp til første kvalifisering. Når runden er spilte er igjen alle tilgjengelige for neste uttak. Og så teller oppmøte til trening som et av kriteriene, så de som velger å trene mindre er ikke med i uttakene til Bring, Lerøy og 2.divisjon. Men da er alle enige om at sånn er det.

Trenermøter er viktig for å samsnakke om spillet, hospitering, tilpasningsbehov og andre felles temaer, og første møte for sesongen er unnagjort. Hovedtrener for A-laget, Michael Rehnquist, er soleklar på at A-lagets profil de neste sesongene skal å utvikle unge spillere. På rekruttlaget skal Karl-Oskar Oserud Bentzen, Marius Auensen og Trine Sneeggen Fors sørge for kvalitet i hverdagen til de nesten 6o rekruttjentene. Marius er også trener for J16-laget, så det er god sikring for samarbeid på flere måter. Dag Vidar Jonassen holder i helheten i samarbeid med sportslig leder Rita Fjørtoft og Lasse Wavik.

Dag Vidar informerer 100 håndballjenter om planene!

Nå skal vi komme skikkelig i gang med trening, kultur og rutiner før vi systematiserer hospitering og arbeidet med felles taktiske avtaler. Første helgen i august skal hele gjengen ha felles treningssamling i storstua Fjellhamar Arena, så der skal vi bygge videre på fellesskapet den enkelte skal oppleve å være en del av og ha et ansvar for. 

Her er jentene!