Årsmøte er gjennomført – Fjellhammer

Årsmøte er gjennomført

På tirsdag ble årets årsmøte for Fjellhammer IL gjennomført i Lørenskoghallen.

Styreleder åpnet årsmøtet ved å godkjenne de stemmeberettigete. Totalt var det 44 personer til stede, hvorav 39 var stemmeberettiget. Deretter ble Iman Winkelman valgt som dirigent, og geleidet årsmøtet gjennom kveldens sakliste. Iman presenterte årsberetningen, regnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens rapport, budsjett for 2024, organisasjonsplan og valg.

Det var ingen innmeldte saker. Medlemsavgift økes med 50kr for alle medlemmer. Dette ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble orientert om mange av de tiltak som administrasjonen og styret har igangsatt i 2023 for å sikre en bærekraftig drift for fremtiden.

Valgkomiteens innstilling ble støttet av årsmøtet, og dermed blir det ingen endringer i klubbens styre. Det blir da seende slik ut:

Leder:
Nestleder:
Einar Stolpe Karlsen
Rita Fjørtoft
Styremedlem økonomi:Iman Winkelman
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Katrine Strandli
Nina Bjørum
Svein Allan Rennan
Geir Arnesen
Styremedlem:
Varamann:
Espen Schønningsen
Lina Gjellerud

Fra det tidligere styret er det tre stykker som slutter. Kathrin Jevnaker, Eivind Kongshaug Johannesen og Rikard Sæther. Vi vil takke alle tre for den strålende innsatsen de har lagt ned for klubben og vi regner med å fortsatt se dere i hallen neste sesong!

Nye styremedlemmer er Nina Bjørum, Espen Schønningsen og Vara Lina Gjellerud. Vi ønsker alle tre velkommen til oss og ser frem til samarbeidet med alle tre. Dette blir bra!

Valgkomiteen for neste periode er:

Kjell Møst, Linn Rustad Kristiansen og Erik Dobloug.