Kjære medlemmer, støttespillere og alle som har et grønt hjerte for Fjellhammer. – Fjellhammer

Kjære medlemmer, støttespillere og alle som har et grønt hjerte for Fjellhammer.

Vi er inne i en tid som er svært krevende for idretten og for Fjellhammer IL. Klubben har opplevd et stort sportslig løft de siste 4-5 årene på både gutte- og jentesiden og har samtidig tatt valg for å beholde og ivareta alle barn og unge i håndballklubben vår.  Som mange av dere vet så valgte vi under pandemien å ikke permittere ansatte for å sikre et godt tilbud for alle våre medlemmer i en vanskelig tid. Mens idretten nasjonalt mistet opp mot 200 000 barn, klarte Fjellhammer som en av svært få klubber å øke medlemsmassen under pandemien. Men dette har kostet – egenkapitalen ble kraftig redusert. Dette i kombinasjon med økte kostnader og tøffere marked for både private og næringsliv har ført til at vi nå må ta store grep, og bygge en ny, bærekraftig modell for fremtiden. Målet er å sikre en sunn drift for topp og bredde under samme paraply.  

Det er gjennomført en rekke tiltak det siste halvåret, blant annet:

  • Kutt i administrative ressurser og en rekke driftskostnader
  • Kutt i støtteressurser og aktiviteter rundt elitelagene
  • Økt bidrag fra flere partnere, utvidelse av avtaler
  • Rekrutt- og elitelag fått ansvar for egne dugnader

 Det vil komme flere tiltak fremover rettet spesielt mot våre elitelag for å redusere kostnadsnivået, samt sikre et realistisk, langsiktig finansieringsgrunnlag.  

Det vil også komme en rekke andre tiltak både på kostnad- og inntektssiden som skal bidra til å styrke klubbens økonomi. Dette kommer til å bli tøft, og det vil ta tid. Vi håper at alle kan stå sammen om dette, stille oss bak tiltakene, ta vare på de som blir rammet og bidra til å løfte frem klubben videre på en positiv måte. Husk at det er VI sammen som er klubben og det er VI som har et kollektivt ansvar for å lykkes.  

Vi ønsker å presisere at justeringer og kutt i minst mulig grad skal ramme breddelagene, for å sikre et godt og rimelig tilbud til alle – slik vi klarte under pandemien, til tross for stengte haller og minimalt med inntekt.  

Samtidig er det også flere lyspunkter; blant annet ser det ut til at Fjellhammer cup ut vil bli fulltegnet om litt. Her vil lag fra hele landet skape mange, gode håndballøyeblikk. I tillegg drar vi i gang Januar Challenge der herrelaget spiller mot Halden, Drammen og det Amerikanske landslaget andre helgen i januar.  

Avslutningsvis vil min og styrets oppfordring være at du bidrar der du kan, enten det er å være frivillig, støtteressurs rundt ditt barns lag, gå på kamper og heie frem andre eller tipse om gode dugnad- og sponsormuligheter. Da kan vi sammen sikre at Fjellhammer fortsetter å være bredden og toppen i norsk håndball i mange år fremover.  

Til slutt vil jeg takke alle dere som står på «natt og dag» både på parketten, på kontoret, rundt i hallene, i arbeidsgrupper og ikke minst våre partnere som har vært og er viktige bidragsytere i den tøffe tiden vi står i. Dere alle er helt essensielle og verdsettes høyt.  

På vegne av styret og administrasjon og for ytterligere spørsmål:    

Einar S Karlsen
Styreleder Fjellhammer IL
M: 92650506