Innkalling ekstraordinært årsmøte – Fjellhammer

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Fjellhammer IL avholder ekstraordinært årsmøte i kafeteriaen, Lørenskoghallen

                                      Onsdag 24. mai 2023 Kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen
  4. Valg av medlem til kontrollkomité.

Styrets innstilling ekstraordinært årsmøte 2023

Ekstraordinært årsmøte 2023

Sak 4 – Valg av medlem til kontrollkomité

I henhold til NIFs lov § 2-4 som omhandler kjønnsfordeling skal begge kjønn være representert ved valg/oppnevning.

Styrets innstilling:

Det velges et tredje ordinært medlem til kontrollkomitéen i Fjellhammer Idrettslag. Valgkomitéen vil presentere sin innstilling på det ekstraordinære årsmøtet.

Vel møtt!