NY DAGLIG LEDER PÅ PLASS 1 MAI – Fjellhammer

NY DAGLIG LEDER PÅ PLASS 1 MAI

Etter at Morten Halvorsen dessverre måtte takke av tidligere år har det vær jobbet lenge og godt for å finne denne rette personen til å lede Fjellhammer IL inn i fremtiden.  Vi kan endelig bekrefte og har den glede å presentere Morgan Andersson!

Morgan har en spennende bakgrunn med et lang liv i organisasjonslivet og er veldig glad i idrett. Forat dere skal bli litt bedre kjent med han har vi stilt noe spørsmål til Morgan:

Velkommen til Fjellhammer.  Hvem er Morgan Andersson?

Som du kan høre av etternavnet har jeg svenske aner, men jeg er oppvokst i Ørje i Østfold og etter at jeg fant kvinnen i mitt liv har jeg gjort Romeriking av meg. Så nå bor jeg på Jessheim sammen med Hilde og våre to gutter på 16 og 18 år.

Jeg har hele veien hatt en sterk og bred idrettsinteresse. Dette har ligget til grunn for flere av mine studie- og yrkesvalg gjennom årene, og jeg har vært innom flere idretter som utøver og trener. De siste årene har fulgt sønnene mine og lagene deres som trener i Ull/Kisa fotball.

Den lille fritiden som blir igjen bruker jeg ofte på kjøkkenet, gjerne ved å eksperimentere frem «nye» retter til både glede og fortvilelse for gjestene.

Du har lang bakgrunn fra organisasjonslivet.  Hva er det viktigste du tar med deg inn fra tidligere jobber?

Jeg er vant med å arbeide med et bredt spekter av oppgaver – med og for ulike stakeholders – og å balansere ulike interesser samtidig som fremdriften ivaretas. Dette tror jeg er egenskaper som kommer godt med i enhver idrettsorganisasjon, også i Fjellhammer. De senere årene har prosjekt- og tjenesteutvikling fått en stadig større plass i min arbeidshverdag, og et slikt utviklingsfokus og aktiv søken etter muligheter tror jeg vi kan nyttiggjøre oss av i klubben. I Fjellhammer vil dette kunne rettes mot styrking og vekst av eksisterende aktiviteter.

Sist, men ikke minst har jeg god erfaring med å arbeide teambasert for viktige samfunnsoppdrag. Den viktigste aktiviteten i Fjellhammer skjer ute på banen, men det er ikke bare her det er viktig med lagspill. Vi må bygge lag i hele organisasjonen, også utenfor banen. Her ønsker jeg å bidra til en trygg og produktiv samhandlingskultur på tvers av frivillige, ansatte og medlemmer hvor positiv energi og godt humør har en naturlig plass.

Hvilke ambisjoner har du på vegne av klubben?

Lørenskog kommune er i rivende utvikling, og i løpet av få år vil innbyggertallet passere 50 000. Dette gir grobunn for vekst også for Fjellhammer, og med ny storstue som åpner til høsten ligger forholdene godt til rette for et styrket aktivitetstilbud og økt medlemsmasse. Dette momentet må vi bruke til det beste for lokalsamfunnet og klubben.

Samtidig ser vi at det er økende utfordringer knyttet til utenforskap og psykisk uhelse blant barn og unge både nasjonalt og i Lørenskog kommune. Det offentlige har et tydelig ansvar her, og de bør spille på lag med frivilligheten og idretten i dette arbeidet. Fjellhammer skal være en trygg og inkluderende arena for lek og læring, mestring og utvikling. Dette samfunnsansvaret er noe jeg ønsker å styrke.

Klubben har et dame- og herrelag som leverer på et høyt sportslig nivå. Dette skaper mange sportslige positive ringvirkninger, og det har en samlende og identitetsbyggende kraft i et lokalsamfunn. I godt samspill med sportslig utvalg, trener- og støtteapparat skal vi sikre gode rammevilkår for videre sportslig utvikling – og for at stadig flere Lørenskauinger kjenner sin besøkelsestid når våre beste menn og kvinner skal ut i kamp.

Hva ser du som viktige oppgaver fremover?

Noe er nok nevnt ovenfor, men i oppstarten vil jeg naturlig nok bruke en del tid på å bli kjent med organisasjonen og alle menneskene, og å få «logistikken» på plass i ny hall. Og så er jeg opptatt av at lokalbefolkningen raskt skal få et eierskap til den nye flotte arenaen, at flest mulig ser det som «sitt andre hjem» – enten det er som spiller, familie, frivillig, publikummer eller besøkende. La det bli en naturlig møteplass. Vi ønsker en levende arena, med puls – hele dagen, hver dag. Alle skal føle seg velkommen der.

På sikt vil det også være viktig å bygge et sterkt økonomisk fundament for klubben vår, gjerne sammen med et nettverk av samarbeidspartnere som er sitt samfunnsansvar bevisst og ser den betydning Fjellhammer har for barn og unges oppvekstvillkår i Lørenskog.

Vi ønsker Morgan velkommen!