En av Norges største håndballklubber søker ny Daglig leder – Fjellhammer

En av Norges største håndballklubber søker ny Daglig leder

Om Fjellhammer IL:

Fjellhammer IL er en klubb med store ambisjoner for vekst samt sportslig fremgang de nærmeste årene og flytter inn i ny arena våren 2023 med Norges mest moderne fasiliteter for både elite og breddeidrett.

Fjellhammer IL er Region Østs største håndballklubb med 750 medlemmer fra håndballskole opp til seniornivå med herrelag i Rema 1000 ligaen og damelag i 1 divisjon.
 
Fjellhammer IL skal preges av åpenhet og inkludering. Fundert på demokratiske verdier skal organisasjonen forvalte medlemmenes ressurser på ansvarsfull måte. I Fjellhammer IL skal alle ha et godt aktivitetstilbud uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, sosial og økonomisk status.

Vår Visjon:

Med et offensivt tankesett og et stort hjerte for mer enn håndball skal vi styrke vår posisjon som en av de største og beste håndballklubbene i landet.
 
Vi tror på dialog, inkludering og et sted som passer for alle

Hva forventer vi av deg?

Vi ønsker en person som har erfaring fra å lede og utvikle en idrettsklubb og som kan vise til gode resultater – både sportslig og økonomisk. Gode relasjoner i håndballmiljøet vil vektlegges. Annen relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for dette.

Som Daglig leder vil du ha hovedansvaret for å videreutvikle klubben og lede Fjellhammer IL til å bli Norges ledende håndballklubb. Herunder vil en viktig oppgave være å videreutvikle sponsorvirksomheten og øke klubbens inntekter generelt. Du skal være klubbens ansikt utad, og være inspirator og kreatør av klubbens tilbud. Du skal være en pådriver for cuper og aktiviteter – i tillegg til videreutvikling av nye konsepter og forretningsmuligheter.

Viktige arbeidsoppgaver:

  • Utvikle det kommersielle tilbudet rundt våre eksisterende og nye samarbeidspartnere
  • Utvikle og forbedre det sportslige tilbud for klubbens medlemmer
  • Løpende håndtering av økonomiske og administrative oppgaver, herunder etablering av rutiner og oppfølging av oppgaver knyttet til regnskap, budsjett og økonomi – og likviditetsstyring.
  • Videreutvikle og optimalisere administrasjonen, herunder organisering og rutiner.
  • Personalansvar for administrasjon, spillere og trenere samt overordnet ansvar for frivillige
  • Videreutvikling av bruk av ny arena
  • Sikre overholdelse av lover og regler så vell generelt som innen idretten og håndballen
  • Inngå og forvalte kontrakter og avtaler
  • Være en inspirator og pådriver i klubben

Det forventes at du er arbeidsom, mestrer høyt arbeidspress og kan arbeide utover normal arbeidstid. Vider at du er til stede på hjemmekamper (Elite/noen breddekamper) og arrangementer i hall.

Dersom du innehar disse kvalifikasjonene og i tillegg brenner for håndball – oppfordrer vi deg til å søke.

Søknadsfrist 10.februar

For ytterligere informasjon og søknad sendes til:
Einar Stolpe Karlsen
Styreleder, Fjellhammer IL
Mail: leder@fjellhammer.no
M: 92650506