Erkeengler håndballskole – Fjellhammer

Erkeengler håndballskole

Fjellhammer IL er stolte over at vi fått til et flott samarbeid med Erkeengler stiftelsen. Dette er i harmoni med vårt ønske om å ta et større samfunnsansvar i kommunen.

Vi ønsker at man skal kunne hente sine barn glad, men sliten i en av våre haller istedenfor å kjøre rundt og lete.

Derfor kan alle være med og skulle det være utfordringer med økonomien så finnes det gjennom stiftelsen muligheter å søke om støtte.

Velkommen til Erkeenglers håndball skole og Fjellhammer IL.

Link til hjemmesiden deres:
Erkeengler – Til minne om Mikael og Gabriel

informasjon om stiftelsen:

«Erkeengler» er en ideell stiftelse. Den ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort i Lørenskog den 19. juli 2020.

Barnas far, familie og en nær venn står bak minnefondet. Stiftelsen skal hedre guttene og gi dem evig liv gjennom bidrag til nærmiljøet.

Formålet er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Stiftelsen ønsker på sikt å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det er naturlig å fokusere på Lørenskog og Rælingen i starten gitt barnas tilhørighet til disse to kommunene.

Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter igjen med. Men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn er en mager trøst.

Vi ønsker å bidra til økt trivsel, og forebyggende og helsefremmende tiltak for andre barn.

Som medlem i Fjellhammer kan man søke støtte:

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts og fritidstilbud og at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal derfor ikke være til hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. Stiftelsen Erkeengler ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen, slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter.
På nåværende tidspunkt bevilger Stiftelsen Erkeengler økonomisk støtte til følgende idretter:
• Fotball
• Håndball
• Ishockey
• Bryting

STIFTELSEN ERKEENGLER GIR STØTTE TIL:
Enkeltpersoner (Personstipend)
Stiftelsen Erkeengler har avsatt kr 100 000 til støtte for enkeltpersoner som trenger økonomisk hjelp for å delta i idrett og fritidsaktivitet. Dette gjelder støtte til:
• Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingenter, treningsavgifter og lisensutgifter)
• Innkjøp av utstyr eller klær
• Transportutgifter til deltakelse på idrettsarrangementer i Norge
• Søknaden kan ikke overskride kr 5000