Vel gjennomført årsmøte og nytt styre for 2021 – Fjellhammer

Vel gjennomført årsmøte og nytt styre for 2021

Tirsdag 13. april gjennomførte Fjellhammer IL sitt årsmøte. Denne gangen som et digitalt årsmøte på Teams.

Det nye styret består av:
Leder – Einar Stolpe Karlsen – 1 år
Nestleder – Jeppe Storm – 2 år
Styremedlem – Kathrine Strandli – 2 år
Styremedlem – Karl-Rikard «Kalle» Sillén – 2 år
Styremedlem – Kathrin Jevnaker – 2 år
Styremedlem – Tonje Nanette Arnesen Hannevik – 1 år, ikke på valg
Styremedlem – Geir Arnesen – 1 år, ikke på valg

Hederskomité – Ann-Kristin Mårstad, Thomas Eidsjø, Hugo Karlsen
Domskomité – Jorun Dobloug, Kåre Mathisen, Truls Bergersen
Kontrollkomité – Tore Risberget, Bjørn Torp
Valgkomité – Hanne Marie Lein, Dag Vidar Jonassen, Erik Dobloug

Vi takker for deltakelse og engasjement blant våre medlemmer! Vi håper vi ses i en hall snart!