Pressemelding fra Fjellhammer IL – Fjellhammer

Pressemelding fra Fjellhammer IL

Daglig leder i Fjellhammer IL, Per Nygren, har fått tilbud om nye utfordringer utenfor Fjellhammer Idrettslag og fratrer derfor stillingen senest august 2021.

Per oppsummerer sine 5 år i klubben som daglig leder:

Først og fremst vil jeg få takke alle i Fjellhammer IL for godt samarbeid gjennom de 5 siste årene. Det har vært spennende og lærerikt. En av de viktigste oppgavene, har vært å sørge for god økonomisk styring. Videre har tilretteleggingen for bredde og topp, vært viktig. Jeg har fått være med å på å utvikle egen arena og storstue, som skal så ferdig i 22/23. Dessverre fikk vi ikke til Fjellhammer Arena, men jeg er overbevist om at ny elitelisensiert arena, på Nye Fjellhamar barneskole, blir et solid løft for klubben. Klubben har stor respekt i Lørenskog kommune, og jeg vil takke alle sentrale personer der for samarbeidet i mange utfordrende saker, ikke minst det siste året.  Et godt samarbeid med NHF og NTF har også vært viktig for klubben.  

Jeg vil understreke at jeg har trivdes i klubben, og at jeg håper å kunne bidra i fremtiden, når det måtte trenges. Nå går jeg tilbake til entreprenørbransjen, hvor nye og spennende oppgaver venter.

Styret vil på vegne av alle i FIL rette en stor takk til den jobben Per har lagt ned over mange år med god økonomisk styring og vekst.  Vi har forståelse for at Per ønsker nye utfordringer og ønsker han all lykke på veien og håper å se Per i hallen som supporter i årene som kommer.

Nå starter jakten på en ny daglig leder, og styret håper på mange gode søkere.

Ved spørsmål kan styret v/undertegnede kontaktes. 
Einar Stolpe Karlsen
Styreleder