Dugnad og frivillighet – Fjellhammer

Dugnad og frivillighet

På denne siden finner du informasjon om dugnader og frivilligheten i Fjellhammer IL. Hvert lag i klubben har en dugnadsansvarlig som videreformidler dugnader i regi av Fjellhammer IL. Gunne Gustavsen setter opp vaktlister og har ansvar for kafeteria/kiosk, billettsalg og sekretariat. Mats Öman har ansvar for oppsett av tilsynsvakter.

Fjellhammer sommer lotterier:

Hvert år har klubben sitt sommer og jule lotteri. Her er det fine priser der hvert medlem selger 5 lotter hver.

Toalett og kjøkkenpapir salg:

To ganger pr år selger hvert medlem en pakke på 6 toalettpapir og 2 kjøkkenpapir. Man kan også velge å kjøpe seg ut denne dugnaden eller selge mer en standard pakken. Da går en del tilbake til laget. Dugnadene er i april og i oktober hver år.

Kafeteria/kiosk og billettsalg:
Hvert lag blir satt opp til å ha vakter i kafeteria/kiosk og til billettsalg når det spilles hjemmekamper i hallene. Gunne setter opp vaktlister for når de ulike lagene skal ha dugnad i kafeteria/kiosk. Vaktlistene blir sendt ut ca 2-3 uker før oppsatt vakt. Du finner instruks for kafeteria/kiosk og billettsalg her. Når du skal ha en vakt i kafeteriaen, skal du ha med vaffelrøre. Oppskriften finner du her.

Sekretariat:
Hvert lag blir satt opp med vakter i sekretariatet når det spiller kamper i hallene. Alle kamper skal føres med digital kamprapport/LIVE, i tillegg til at måltavla i hall benyttes.

Kontaktpersoner:
Gunne W. Gustavsen
Tlf: 469 35 291
E-post: gunne45@hotmail.com

Mats Öman:
Tlf: 94105730
E-post: mats@fjellhammer.no